Skip to content
terug Naar blog

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers

Afbeelding Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Er wordt tegemoetgekomen in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Dit kan oplopen tot €2000,- per werknemer per jaar.

Wanneer heeft een werkgever hier recht op?

Om als werkgever gebruik te maken van dit voordeel, moet er aan drie voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon hebben (23 jaar en ouder). De werknemer krijgt tenminste 1248 uren per kalenderjaar betaald en heeft de AOW-gerichte leeftijd nog niet bereikt. 

Hoe wordt het berekend?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal uitbetaalde uren en het gemiddelde uurloon. Uitbetaalde uren zijn de contracturen (ook bij verlof en ziekte) en extra uren zoals overuren en extra uitbetaalde verlofuren. Onbetaalde verlofuren en adv-uren tellen niet mee. Het gemiddelde uurloon wordt berekend door het fiscale jaarloon, inclusief vakantiegeld en toeslagen, te delen door het totaal aantal uitbetaalde uren in een kalenderjaar. 

Wat moet de werkgever hiervoor doen?

De uitbetaalde uren worden in de periodieke loonheffingaangifte doorgegeven aan de Belastingdienst. Het is dus vooral belangrijk dat de salarisadministratie op orde is. Het UWV beoordeelt op basis van de loonaangifte voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het LIV. 

Hoe gaat 365Werk hiermee om?

Het volledige voordeel van het LIV gaan we doorbelasten aan onze opdrachtgevers indien zij hiervoor in aanmerking komen. Het voordeel van deze regeling kan dus oplopen tot bijna €2000 per jaar. Graag onderzoeken wij samen hoe hier maximaal gebruik van te maken!