Skip to content
terug Naar blog

Waarom 365Werk investeert in PSO-certificering

Afbeelding Waarom 365Werk investeert in PSO-certificering

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) leggen steeds meer organisaties en overheden de nadruk op het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bij 365Werk hechten wij hier grote waarde aan, daarom zijn wij de afgelopen drie maanden achter de schermen druk bezig geweest met de aanvraag voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen certificering. Wat deze certificering inhoudt en waarom wij dit belangrijk vinden bij 365Werk lees je in deze blog!

Wat houdt de PSO-certificering in?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen certificering is in het leven geroepen om de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar te maken. Het keurmerk is wetenschappelijk onderbouwd en heeft als doel om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen.

PSO meet jaarlijks op bedrijfsniveau de verhouding tussen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal medewerkers. Het percentage medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dat bij een organisatie werkt, wordt de directe sociale bedrage genoemd.

Daarnaast is er de indirecte sociale bijdrage: dit percentage weerspiegelt hoeveel producten of diensten worden ingekocht bij PSO-gecertificeerde organisaties en sociale voorzieningen, omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat hierbij betrokken is. Deze indirecte bijdrage stimuleert de hele keten om socialer te ondernemen, omdat organisaties van elkaar een PSO-certificering vragen.

Binnen de PSO-certificering vallen vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status (Plan van aanpak ingediend), Basistrede (top 50%), Trede 1 (top 35%), Trede 2 (top 22.5%) en Trede 3 (top 10%). Organisaties die willen beginnen met socialer ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen als bewijs van hun intentie. Doordat PSO een tredebenadering heeft ontwikkeld kunnen organisaties groeien op de PSO-prestatieladder door op een duurzame manier meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare doelgroepen.

Waarom vindt 365Werk de PSO-certificering belangrijk?

Als organisatie heeft 365Werk een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Wij geloven erin dat niemand langs de zijlijn hoeft te staan. Met het juiste steuntje in de rug kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook meedraaien in de maatschappij. 365Werk heeft oog voor deze doelgroep.

Zo hebben wij sinds het begin van de oorlog in Oekraïne ons ingezet om vluchtelingen te helpen met het vinden van een passende baan. Daarnaast hebben wij extra stappen gezet door documenten te vertalen en verdere ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld de aanvraag van een zorgverzekering.

Ook voor andere kwetsbare doelgroepen zetten wij ons dagelijks in. We gaan in gesprek met gemeentelijke instanties en het UWV en kijken op welke manier maatwerk mogelijk is en mensen eventueel al dan niet met een proefplaatsing aan de slag kunnen. Luisterend naar hun wensen, op hun tempo en met de juiste begeleiding, proberen wij hen weer mee te laten draaien in de maatschappij. We hebben hierbij niet alleen focus op de korte, maar ook zeker op de lange termijn. Dit houdt concreet in dat wij aandacht hebben voor de gespreksverslagen, evaluaties en ontwikkelingskansen (ook qua opleiden). Zodat er uiteindelijk sprake zal zijn van duurzame inzetbaarheid.

Wij hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en willen met deze certificering laten zien waar we als organisatie voor staan en wat we doen om arbeidsparticipatie onder kwetsbare groepen te bevorderen. Daarnaast hopen wij onze partners te inspireren om socialer te ondernemen en gezamenlijk deze ladder te beklimmen.