Skip to content

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

Als organisatie heeft 365Werk een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Wij geloven erin dat niemand langs de zijlijn hoeft te staan. Met het juiste steuntje in de rug kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook meedraaien in de maatschappij. 365Werk heeft oog voor deze doelgroep, biedt (om)scholingstrajecten en sponsort initiatieven die deze kwetsbare doelgroepen ondersteunen.

harde-leerschool

Harde leerschool

Met een life-changing programma van 10 weken worden deelnemers zowel fysiek als mentaal uitgedaagd. Rugby wordt hierbij als middel gebruikt om mensen fit en weerbaar te maken. Resultaat: met zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid terug de maatschappij in.

JINC

JINC

JINC strijdt tegen kansenongelijkheid. Zij zetten zich met name in voor kinderen uit achterstandswijken, omdat je achtergrond niet je toekomst zou mogen bepalen.

sociaalgericht

Sociaal gericht

Iedereen is van waarde. Sociaal Gericht helpt mensen die door verslavingsproblemen, een forensische achtergrond of (licht) verstandelijke beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Culinaire Vakschool

Culinaire Vakschool

De Culinaire Vakschool is een sociale onderneming uit Groningen. Met een persoonlijke aanpak leren deelnemers de fijne kneepjes van het horeca-vak. Hierdoor hebben zij weer kans op een baan en soms zelfs een nieuw leven!

Ondersteunen mensen uit Oekraïne

Ondersteunen Oekraïners

Wanneer je nieuw bent in Nederland kunnen wij ons voorstellen dat het ingewikkeld is om aan het werk te gaan. Verschillende zaken (zoals het regelen van verzekeringen en het ondertekenen van Nederlandse documenten) komen op hen af en door de taalbarrière wordt het niet makkelijker. Wij zetten voor deze medewerkers altijd een extra stapje. Zo hebben wij vele Oekraïense vluchtelingen ondersteund door het vertalen van documenten en geholpen met het aanvragen van een zorgverzekering.