Skip to content
terug Naar blog

Baas in LEAN: proces nieuwe klanten

Afbeelding Baas in LEAN: proces nieuwe klanten

In de vorige blog over LEAN is te lezen wat deze werkwijze nou precies inhoudt. In kwartaal 1 van dit jaar zijn we dan ook echt van start gegaan!

Er is gekozen om te beginnen met het proces ‘nieuwe klanten’ te doorlopen. Het startpunt was een workshop die vormgegeven was op basis van een brown paper sessie. Dit is een interactieve bijeenkomst waarbij samen met de betrokkenen het proces in kaart wordt gebracht.

Een belangrijk punt is dat alle betrokkenen hierbij aanwezig zijn. Dit om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van het proces en de mogelijke verspillingen. Voor het in kaart brengen van het proces zijn betrokkenen gevraagd om individueel verschillende kansen, mogelijkheden en verbeterpunten te noteren. Deze gegevens zijn verzameld en vervolgens door middel van post-it's gekoppeld aan een betekenis. Alle verbeterpunten zijn hierna geïntegreerd in het proces en wie waar verantwoordelijk voor is besproken.

Tijdens het uitwerken van het proces zijn de verspillingen opgespeurd en innovatieve manieren bedacht om nieuwe klanten te verwelkomen!

Vervolg

Maar hoe zorgen we ervoor dat het proces continu in beweging blijft, waarbij we de waarde van de klant centraal houden? Dit is een gezamenlijke taak waarbij iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen schakel in het proces. Het is belangrijk dat we elkaar blijven motiveren om het beter te doen. LEAN is niet eindig maar blijft een continu proces!

Kwartaal 1 is voorbij en dat betekent: een nieuw proces in kwartaal 2. Deze periode staat in het teken van het uitzendkracht-geluk! Het team is druk bezig met deze casus, waarbij continu nieuwe ideeën worden gebrouwen en de hersens gekraakt!