Skip to content
terug Naar blog

Het verschil: vakantiegeld & vakantiedagen

Afbeelding Het verschil: vakantiegeld & vakantiedagen

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld, ook wel vakantietoeslag, is de werkgever verplicht te betalen. Het is een toeslag op het loon waar een werknemer recht op heeft en wordt berekend over het bruto jaarloon (minimaal 8%). Overuren worden hierin ook meegenomen. Elke maand bouw je vakantiegeld op over jouw gewerkte uren. Je krijgt dit jaarlijks in mei of juni uitbetaald.

Wat zijn vakantiedagen?

Het is wettelijk bepaald dat je als werknemer een minimum aantal vakantiedagen per jaar krijgt. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer jij jouw vakantiedagen opneemt. Zo kan je dus op vakantie gaan of vrij nemen en gewoon doorbetaald krijgen. Dan kan dat dus door je vakantiedagen aan te vragen.
Ga je uit dienst en heb je niet al je opgebouwde vakantiedagen opgenomen? Geen paniek. De werkgever is verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst de niet opgenomen dagen uit te betalen.