Skip to content
terug Naar blog

Prinsjesdag 2022: een korte samenvatting

Afbeelding Prinsjesdag 2022: een korte samenvatting

Het is weer de derde dinsdag van september, en dat betekent: Prinsjesdag! Koning Willem Alexander heeft de troonrede voorgedragen met de begroting en beleidsplannen voor 2023. Met het oog op de stijgende energieprijzen en hoogoplopende inflatie werden er ingrijpende beleidswijzigingen verwacht. En dat is gebleken. Lees hieronder de belangrijkste punten uit de Miljoenennota.

Altijd al een belangrijk onderwerp: de koopkracht. Er zal voor komend jaar een koopkrachtpakket komen dat ertoe zal leiden dat huishoudens volgend jaar 3,9% meer te besteden krijgen. Een van de belangrijkste maatregelen is de flinke verhoging van het minimumloon. Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon met 10% omhoog. De AOW en arbeid gerelateerde uitkeringen stijgen mee.

Aan de uitwonende student is ook gedacht. Zij kunnen rekenen op 165 euro meer per maand, als extra steun voor de koopkracht. De zorgpremie van de basisverzekering zal ongeveer met 11 omhooggaan en uitkomen op 137 per maand. De uiteindelijke premies zullen later dit jaar vastgesteld worden door de verzekeraars

Ook zal vanaf 1 januari een 'prijsplafond’ voor gas en elektriciteit gelden. Op welk bedrag de prijs wordt vastgezet is nog niet zeker. De korting die een gemiddeld huishouden door het plafond krijgt, wordt geschat op 2280 per jaar.

Het kabinet verlaagt de schijfgrens in de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2023 van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge vpb-tarief van 25,8 procent. Het lage tarief van 15% gaat omhoog naar 19%. In 2024 kijkt het kabinet opnieuw naar het lage tarief.

Daarnaast wordt in box 3 het heffingvrij vermogen verhoogd naar € 57.000. Bij een groter vermogen dient er meer belasting te worden betaald en het tarief van die belasting wordt jaarlijks verhoogd tot 34% in 2025.

Bij een groter vermogen dient er meer belasting te worden betaald. Jaarlijks wordt het tarief van die belasting verhoogd tot 34% in 2025. De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt daarnaast verlaagd in 2023 en per 2024 afgeschaft. Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 10,4% voor woningbeleggers of bij de aanschaf van een bedrijfspand.

Lees meer over de kabinetsplannen van 2023!