Skip to content
terug Naar blog

Opschorting handhaving wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Afbeelding Opschorting handhaving wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Het gevolg hiervan is dat opdrachtgevers en -nemers tot die datum geen boetes krijgen wanneer (achteraf) blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Opschorting Wet DBA

Het doel van de wet DBA is om duidelijkheid te scheppen over wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid te scheppen is er door deze wet enkel onrust gezaaid onder de ZZP’ers en opdrachtgevers. Daarom is het kabinet bezig met het opzetten van een nieuwe wet- en regelgeving. Deze gaat naar planning per 1 januari 2020 in. Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen.

Handhaving kwaadwillende

De Belastingdienst gaat per 1 juli 2018 de wet wel handhaven ten aanzien van kwaadwillende. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de zware gevallen als fraude en zwendel. Ook wanneer opzettelijk de situatie van schijnzelfstandigheid behouden wordt, wordt de wet DBA toegepast. De Belastingdienst kan alleen handhaven op het moment dat zij onderstaande criteria alle drie kan bewijzen:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid

Doelen van de Wet DBA

Het invoeren van de handhaving van de Wet DBA heeft meerdere doelen:

  1. Het tegengaan van schijnzelfstandigheid en oneigenlijke concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt;
  2. Meer duidelijkheid creëren voor opdrachtgevers en ZZP'ers over hun arbeidsrelatie;
  3. Meer zekerheid aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, zodat hier een hoger uurtarief gevraagd kan worden;
  4. Meer ruimte creëren voor zelfstandigen om te ondernemen.

Met ingang van deze wet hebben bedrijven die op de juiste manier omgaan met hun werknemers en opdrachtnemers niet langer een concurrentienadeel op bedrijven die dit niet op de correcte manier afhandelen. Alleen hierom is het onder controle houden van schijnconstructies al nodig zodat zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer aangesproken kunnen worden op hun handelen. Volgens het regeerakkoord wordt de invoer van alle maatregelen gefaseerd opgebouwd, over een tijdsbestek van maximaal een jaar.