Skip to content
terug Naar blog

Belastingaangifte 2017

Afbeelding Belastingaangifte 2017

Rond deze tijd van het jaar is voor iedereen het moment aangebroken om de belastingaangifte te doen.

Tweede en derde belastingschijf

Wanneer je in een van deze schijven zit betaal je meer belasting in 2017. Waar het belastingtarief in 2016 op 40,4% lag, ligt het dit jaar op 40,8%.

De belasting over je vermogen

De berekening die gebruikt wordt om de belasting over je vermogen in box 3 te kunnen uitrekenen is veranderd. In 2016 betaalde je 1,2% belasting over je vermogen. In 2017 wordt er gerekend met drie vermogensschijven. De belastingdienst gaat er hierbij vanuit dat je meer rendement op je vermogen behaalt wanneer je vermogen groter is.

Heffingsvrij vermogen is hoger

Het heffingsvrij vermogen, dat is het gedeelte van je vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen, is in 2017 verhoogd. Het grensbedrag lag in 2016 op 24.437 euro, in 2017 is de grens gestegen naar een bedrag van 25.000 euro.

Hypotheekrente

Tot het jaar 2041 wordt het tarief van de maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf in stappen verlaagd naar 30%, dit betekent dat het tarief jaarlijks met 0,5 procentpunt omlaag gaat. Waar dit tarief in 2016 nog op 50,5% lag, ligt het in 2017 op 50%. Deze tarieven gelden ook voor andere aftrekbare kosten voor de eigen woning.

Kapitaalverzekering

Voor de mensen die een kapitaalverzekering voor hun eigen woning hebben, worden de regels soepeler. Op het moment dat je aan specifieke voorwaarden voldoet hoef je geen of minder belasting te betalen over een kapitaaluitkering. Doordat een van de voorwaarden hiervoor is vervallen, heb je hier sneller recht op.
De voorwaarde die vervallen is de voorwaarde dat je minimaal 15 tot 20 jaar premie moet hebben betaald. De andere voorwaarden gelden nog wel!

De invloed van de hogere AOW-leeftijd op je heffingskortingen

De AOW-leeftijd is in 2017 naar 65 jaar en 9 maanden gegaan. Als je deze leeftijd hebt bereikt, loont het om belastingaangifte te doen. De mensen die op 31 december 2017 de AOW-leeftijd hebben bereikt, hadden het hele jaar recht op de ouderenkorting. In sommige gevallen hadden ze ook recht op de alleenstaande ouderenkorting.

Kinderalimentatie

Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk om de waarde van de kinderalimentatie als schuld op te geven in box 3. In de twee voorgaande jaren mocht dit nog wel. Dit zorgde ervoor dat je vermogen lager uitviel en je minder belasting hoefde te betalen

Auto van de zaak

Op het moment dat je een zuinige auto van de zaak rijdt, betaal je meer bijtelling. Dit geldt alleen wanneer je jaarlijks meer dan 500 kilometer privé aflegt en de auto niet volledig elektrisch is. Deze aanpassing is van toepassing op auto's die in 2017 voor het eerst een kenteken hebben gekregen.