Skip to content
terug Naar blog

Prinsjesdag 2018; een korte samenvatting

Afbeelding Prinsjesdag 2018; een korte samenvatting

Op dinsdag 18 september vond Prinsjesdag weer plaats. De belangrijkste boodschap was heel duidelijk: meer mensen moeten het ook in hun portemonnee gaan merken dat het goed gaat met Nederland. Maar wat is er tijdens de Troonrede nog meer uitgesproken en misschien nog belangrijker; wat betekent dit in 2019 voor jou?

Investeringen vanuit het kabinet

  • Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de Troonrede is de veiligheid en het vertrouwen in Nederland, in het Kabinet en in elkaar. Om deze reden wordt er ook meer geïnvesteerd in de digitale veiligheid in het land, namelijk 90 miljoen. Dit is drie keer zoveel dan er in 2018 gereserveerd was.
  • De afgelopen maanden is het vaak gegaan over de salarissen en werkdruk in het onderwijs. Ook hier wordt in 2019 meer geld voor gereserveerd, in totaal komt dit neer op een bedrag van 38,5 miljard. Dit wordt verdeeld tussen het primaire onderwijs, voorgezet onderwijs, voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.
  • Er moeten meer woningen worden gebouwd. Het is de bedoeling dat er tot 2030 een miljoen nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Dit komt neer op 75.000 woningen per jaar. De minister van Binnenlandse Zaken vindt dat oude kantoorgebouwen en haven- en industriegebieden ook geschikt zijn voor de woningbouw.
  • Ook komt er meer geld vrij voor de politie om de negatieve effecten op te vangen die de uitstroom van ervaren agenten kunnen losmaken.

Veranderingen die je merkt in je portemonnee

  • De koopkracht valt naar verwachting 1,5% hoger uit ten opzichte van dit jaar. Hierdoor krijgt (naar schatting) 96% van de huishoudens het beter in 2019 dan in 2018.
  • Met blik op de komende jaren wordt er in 2019 de eerste stap gezet in de ontwikkelingen van de belastingschijven. De vier belastingschijven worden teruggeschroefd naar drie, het tarief van schijf 1 wordt 36,65% en het tarief van schrijf 2 en 3 wordt 38,1%. Het doel is dat in 2021 het belastingstelsel nog maar uit twee schijven bestaat; een hoog en een laag tarief.
  • Iedereen die in Nederland woont betaalt loonbelasting of inkomstenbelasting en krijgt hier ook heffingskorting op. Het goede nieuws is dat de algemene heffingskorting omhoog gaat. In 2019 krijg je meer korting over je inkomen tot 50.000 euro, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.
  • Gezinnen met kinderen krijgen in 2019 meer kinderbijslag. Het gaat hierbij om een stijging van 85 euro per gezin.
  • De zorgpremie stijgt; een basisverzekering valt naar verwachting 124 euro duurder uit in 2019 ten opzichte van 2018. Dit hangt wel nog af van de zorgverzekeraars zelf, zij bepalen in welke mate de premies voor de verzekeringen omhoog moeten. Dit wordt uiterlijk in november bekend gemaakt. Ter compensatie zal de zorgtoeslag voor veel mensen stijgen.
  • De tarieven van aardgas en elektriciteit gaan in 2019 op de schop. De belasting van aardgas gaat omhoog met 3 eurocent per kubieke meter. De belasting op elektriciteit gaat juist omlaag met 0,72 eurocent per kilowattuur.

Ontwikkelingen op de flexmarkt

Wat opvallend is, is dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt maar weinig aan bod is gekomen. Er zijn geen concrete plannen gedeeld om het werknemerstekort aan te pakken. Dit is echter wel een belangrijk onderwerp binnen de flexmarkt. Op dit moment is er namelijk een tekort aan chauffeurs, douanespecialisten, exportmanagers en logistiek medewerkers en -planners.

Ben jij benieuwd naar wat Prinsjesdag doet met jouw koopkracht? Dit bereken je heel eenvoudig!