Skip to content
terug Naar blog

Hoe werkt het zwangerschapsverlof?

Afbeelding Hoe werkt het zwangerschapsverlof?

Als je zwanger bent heb je recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Ook natuurlijk als je uitzendkracht bent! Het zwangerschaps- en bevallingsverlof samen duurt minimaal 16 weken. Mocht je een tweeling of een meerling krijgen, dan is dat minimaal 20 weken.

Wanneer je zwanger bent is dat noodzakelijk om bij je werkgever te melden. Je bent namelijk extra beschermd wanneer je zwanger bent. Maximaal 6 weken en minimaal 4 weken voor de uitgerekende datum mag je met zwangerschapsverlof en heb je recht op de zogenoemde WAZO-uitkering. Het is belangrijk dat je de zwangerschapsverklaring goed bewaart, omdat het UWV tot een jaar na afloop van de WAZO-uitkering hierom kan vragen.

Uiterlijk 3 weken voor de uitgerekende datum vraag je het verlof aan bij de werkgever. Je werkgever zal het verlof vervolgens voor je aanvragen bij het UWV. Dit moet uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van het verlof. Hiermee wordt ook de WAZO-uitkering automatisch aangevraagd, wat door de werkgever uitbetaald wordt. Dit is voordeliger, omdat je dan pensioen en vakantiedagen blijft opbouwen. Deze uitkering bedraagt 100% van het maximumdagloon, wat door het UWV wordt berekend. De werkgever keert de WAZO-uitkering uit in de betalingsfrequentie die jij gewend bent.

Bevallingsverlof

Nadat je bevallen bent, heb je nog recht op 10-12 weken bevallingsverlof. Bij een tweeling of een meerling op 14-16 weken. Het zwangerschapsverlof wordt automatisch omgezet tot bevallingsverlof. Mocht je eerder bevallen dan de uitgerekende datum, dan wordt het zwangerschapsverlof vanaf de 1e dag na de bevalling omgezet tot bevallingsverlof. De einddatum van de uitkering veranderd dan niet. Mocht je later bevallen dan de uitgerekende datum, dan verlengd automatisch de totale lengte van het verlof en daarmee ook de uitkering.

Het is mogelijk om de laatste periode van het bevallingsverlof verspreid op te nemen over een periode van maximaal 30 weken. Het gaat hierbij om het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling.

Mocht de zwangerschap voortijdig eindigen, dan kan dit invloed hebben op wat voor uitkering jij als werknemer krijgt. Daarom is het altijd goed om je werkgever op de hoogte te houden, zodat de werkgever hier zorgvuldig mee om kan gaan en ervoor zorgen dat jij altijd ontvangt waar je recht op hebt.

Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 hebben de partners eenmaal het aantal werkuren per week recht op geboorteverlof. Werk je 5 dagen 5 uur? Dan heb je recht op 5 x 5 uren aan geboorteverlof. Werk je elke week andere uren, dan wordt er gekeken naar het gemiddeld aantal uren per week op basis van het rechtsvermoeden. Heb je een contract met uitzendbeding? Dan wordt het geboorteverlof uit de opgebouwde reservering betaald. Mocht je niet genoeg hebben opgebouwd, dan wordt dat door de werkgever aangevuld. Bij contracten zonder uitzendbeding heb je recht op wat je feitelijk zou verdienen deze periode.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit gaat om 5 keer het aantal werkuren per week. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering dat de werkgever aanvraagt bij het UWV.

Het aanvullend geboorteverlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Daarnaast moet eerst het geboorteverlof van 1 week opgenomen zijn. Het is mogelijk om het aanvullende geboorteverlof verspreid op te nemen.

De hoogte van het aanvullend geboorteverlof is 70% van het dagloon. De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV en betaald de werknemer uit. De uitkering kan aangevraagd worden nadat het kind geboren is en nadat het geboorteverlof is opgenomen.

Ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 heb je recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof met daarvoor een uitkering van het UWV. Deze 9 weken dienen opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind, dit kan in 1 keer achter elkaar of verspreid. Nadat het verlof (deels) is opgenomen, vraagt de werkgever een uitkering aan bij het UWV. Dit is een uitkering van 70% van het dagloon. Tijdens het verlof krijg je een uitkering van het UWV, wat achteraf wordt aangevraagd door de werkgever. De werkgever betaalt de uitkering tijdens de verlofperiode uit aan de werknemer.

In deze blog heb je waardevolle inzichten opgedaan over je rechten als zwangere uitzendkracht, inclusief de mogelijkheden voor zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof. Nu ben je goed voorbereid om elke fase van je ouderschap te omarmen, met de kennis en ondersteuning die je verdient. Vergeet niet om op tijd de juiste stappen te nemen en volop te profiteren van de beschikbare voordelen. Vanaf hier kun je met vertrouwen de prachtige reis van het ouderschap tegemoet gaan!