Skip to content
terug Naar blog

Wijziging minimumloon juli 2024

Afbeelding Wijziging minimumloon juli 2024

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli met 3,09% omhoog. De loonstijging heeft gevolgen voor een aantal schalen in de salaristabellen en salarisgroepen in de cao’s die gelden voor onze uitzendkrachten.

Het wettelijk minimumloon is het bedrag dat je medewerkers vanaf 21 jaar minimaal moet betalen (voor jongere medewerkers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon). Elk half jaar worden deze bedragen geïndexeerd. Dit gebeurt op vaste momenten, namelijk op 1 januari en 1 juli.

De verhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen. Hierdoor zal ook de hoogte van een AOW-uitkering en de loongerelateerde uitkering bij ziekte of werkloosheid stijgen.

Na de invoering van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk minimumloon voor een 21-jarige medewerker per 1 juli 2024 € 13,68 bruto per uur. Ben jij jonger dan 21 jaar en ben je benieuwd wat jij per 1 juli gaat verdienen? Lees het artikel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid!