Skip to content
terug Naar blog

Besluit einde indeling uitzendbureau’s in vaksectoren gaat voorbij aan fundamentele discussie vast of flex

Afbeelding Besluit einde indeling uitzendbureau’s in vaksectoren gaat voorbij aan fundamentele discussie vast of flex

Uitzendbureaus die op 25 mei 2017 al waren ingedeeld in een andere vaksector mogen daar in blijven. Met dit besluit maakte minister Asscher onlangs een einde aan de mogelijkheid voor uitzenders om te worden ingedeeld in een andere sector dan vaksector 52.

Vóór 25 mei konden uitzendbureaus hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst als meer dan de helft van het premieplichtige loon van de uitzendonderneming aan een bepaalde sector kon worden toegerekend. Zij kregen daardoor dezelfde behandeling als andere werkgevers in de betreffende vaksector.

Reactie ABU

De ABU is verrast door dit plotselinge besluit van de minister. Jurriën Koops, directeur ABU: “Ik vind het een onverstandig besluit en zie geen noodzaak en urgentie hiervoor. Het besluit van de minister gaat voorbij aan de echte discussie over de inrichting en financiering van de sectorfondsen. Hier hoort de kwestie van de aansluiting bij een vaksector thuis. Dat vraagt om een fundamentele afweging die moet gaan over de balans tussen vast en flex en de beprijzing ervan via de sectorfondsen. ‘Even snel’ een besluit van de minister over uitsluitend en alleen het uitzenden past daar niet in. Tot slot ben ik van mening dat deze discussie thuis hoort bij een nieuw kabinet. En uiteraard leveren wij hier graag onze bijdrage aan.”

Waarom indeling in vaksectoren

De Belastingdienst deelt organisaties in in sectoren waar zij het beste passen. De indeling is belangrijk want de premies voor de werknemersverzekeringen die de onderneming betaalt hangen voor een deel af van die sectorindeling. Deze sectorpremie is afhankelijk van de instroom in de Werkloosheidswet (WW) in de betreffende sector. Hoe meer instroom in de WW. Hoe hoger de sectorpremie WW die werkgevers moeten betalen.

Lees ook de column van Jurrien Koops over dit onderwerp.