Skip to content
terug Naar blog

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Afbeelding De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Wanneer jouw partner net bevallen is, heb je als partner recht op geboorteverlof. Op dit moment bestaat het geboorteverlof uit twee werkdagen, welke je binnen vier weken na de bevalling opgenomen moeten hebben. Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners recht op een uitgebreider geboorteverlof. De werkgever kan het geboorteverlof niet weigeren en jij krijgt tijdens deze dagen gewoon doorbetaald. 
Partners hebben vanaf 1 januari 2019 recht op:

  • Calamiteitenverlof, dit geldt op de dag(en) van de bevalling. Het loon wordt tijdens deze dag(en) gewoon doorbetaald.
  • Geboorteverlof gedurende eenmaal de arbeidsuur per week. Deze kunnen opgenomen worden binnen vier weken na de bevalling. Het loon wordt tijdens deze dagen doorbetaald. Stel; jij werkt 32 uur per week. Dan heb jij recht op 32 uur geboorteverlof met loondoorbetaling.
  • Adoptie- en pleegouderverlof, dit wordt verlengd van vier naar zes weken. Tijdens dit verlof kunnen beide ouders een uitkering aanvragen bij het UWV voor volledige doorbetaling van het salaris.

Daarnaast geldt er vanaf 1 juli 2020 ook nog een aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof bestaat uit vijf weken extra verlof. Deze weken kunnen binnen zes maanden na de bevalling worden opgenomen. Tijdens dit verlof heeft de partner recht op 70% van het salaris. Dit kan worden aangevraagd bij het UWV.