Skip to content
terug Naar blog

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Afbeelding Veranderingen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De afgelopen maanden is zichtbaar dat het aantal werklozen afneemt en het aantal vacatures juist groeit. Dit betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Dit was in ieder geval zo in het eerste kwartaal van 2019 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Waar in het vierde kwartaal van 2018 nog 80 vacatures per 100 werklozen waren, waren dit al 88 vacatures per 100 werklozen in het eerste kwartaal van 2019.

Maar wanneer wordt iemand als werkloos beschouwd? Het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) berekent dit aan de hand van de potentiële beroepsbevolking. De potentiële bevolkingsgroep bestaat uit de mensen in Nederland tussen de 15 en 75 jaar. In het eerste kwartaal van 2019 bestond deze groep uit 13 miljoen mensen. Een groot deel hiervan, 8,9 miljoen mensen, heeft betaald werk. Daarnaast is er een groep van 3,2 miljoen mensen die niet kunnen of willen werken, hierbij kan je denken aan gepensioneerden, arbeidsongeschikten en scholieren. Dan blijft er nog een groep van 900.000 mensen over die geen werk hebben, maar dit wel zouden willen. Een deel van deze groep wordt als werkloos beschouwd. Hiervoor moet je aan de volgende criteria voldoen;

  • Je hebt geen betaald werk
  • Je hebt in de afgelopen 4 weken actief gezocht naar betaald werk
  • Je moet in de komende 2 weken kunnen beginnen met betaald werk

Voldoe je aan deze criteria? Dan word je door het CBS als werkloos gezien. Als je dit deel van de bevolkingsgroep bekijkt op basis van deze criteria waren er in het eerste kwartaal van 2019 343.000 werklozen in Nederland.

Toename vacatures

Naast de daling in het aantal werklozen is het aantal vacature juist gestegen. Dit betekent dat er steeds meer vacatures beschikbaar zijn terwijl er minder mensen aan het werk kunnen. Toch is het eerste kwartaal van 2019 het kwartaal dat een recordaantal nieuwe vacatures is uitgezet en een recordaantal vacatures is vervuld.

Gewerkte uren stijgen licht

In het eerste kwartaal van 2019 is er ook een lichte stijging te zien in het aantal gewerkte uren, namelijk 1,1% meer dan het vierde kwartaal van 2018. Gemiddeld zijn werkenden 28 uur per week aan het werk (na aftrek van vakantiedagen en ziekteverzuim).