Skip to content
terug Naar blog

Recordhoogte aantal werkenden in 2019

Afbeelding Recordhoogte aantal werkenden in 2019

In 2019 heeft Nederland een recordhoogte bereikt als je kijkt naar het aantal werkenden. De teller kwam voor het eerst op 9 miljoen werkende mensen te staan. Hiermee steeg de netto arbeidsparticipatie* tot 68,8%, het hoogste percentage in de afgelopen vijftig jaar.

Het verschil tussen mannen en vrouwen

Het verschil tussen de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen wordt steeds kleiner. In 1969 werkte ruim 34% van de vrouwen en 84% van de mannen. In 2019 werkte daarentegen ruim 64% van de vrouwen en 73% van de mannen. Niet is dit verschil dus alleen kleiner geworden door de groei van het aantal werkende vrouwen, maar ook doordat het aantal werkende mannen is afgenomen.
Daarnaast is wel nog een groot verschil te zien in de verhouding tussen parttime en fulltime werken tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld werkt 20% van de werkende mannen parttime, waar het percentage van de parttime werkende vrouwen op 70% ligt.

Afname werkloosheid

Het aantal werkenden in Nederland hangt natuurlijk samen met de werkloosheid in het land. Waar in 2019 het hoogst aantal werkenden is bereikt, is ook een laag werkloosheidspercentage te zien. In 2019 kwam dit percentage uit op 3,4%. Voor het eerst sinds er gemeten wordt, is de werkloosheid bij mannen en vrouwen gelijk. Voorheen waren er altijd meer vrouwen werkloos dan mannen.

*De netto arbeidsparticipatie is het gedeelte van de beroepsgeschikte bevolking dat ook daadwerkelijk een betaalde baan heeft. Werklozen worden hier niet in meegenomen.

Bron: CBS