Skip to content
terug Naar blog

Premiepercentages sociale verzekeringen 2018

Afbeelding Premiepercentages sociale verzekeringen 2018

De premiepercentages voor volks- en werknemersverzekeringen zijn bekend gemaakt door minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher. Onderdelen hiervan zijn de AOW, Anw en sectorfondsen.

AOW en Anw

Het premiepercentage voor de AOW blijft op hetzelfde niveau als in 2017. Dit is 17,90 procent. Deze premies gaan naar het Ouderdomsfonds en wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf. Ook de Anw (premie Nabestandenfonds) blijft gelijk, op 0,10 procent.

Sectorfondsen

De sectorfondsen worden onder anderen gebruikt om de eerste zes maanden van een WW-uitkering te financieren. Ook de ZW en WGA vallen hieronder. De premie van 1,23 procent (zie tabel) is een gemiddelde en een voorlopig percentage. De premie verschilt namelijk per sector.

Whk en Aof

De Whk is de premie voor de Werkhervattingskas. Hieruit worden de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) betaald. Ook deze premie wordt vastgesteld door het UWV en komt in 2018 waarschijnlijk op 1,16 procent. De Aof, voor het arbeidsongeschiktheidsfonds, staat voorlopig op 6,27 procent in 2018.