Skip to content
terug Naar blog

Invoering TOFA-regeling

Afbeelding Invoering TOFA-regeling

De gevolgen van het coronavirus zijn groot, daarom is de invoering van de TOFA een feit: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen, komen hiervoor in aanmerking. Voor de periode maart, april en mei 2020 kunnen zij een eenmalige tegemoetkoming aanvragen. Er wordt verwacht dat het TOFA-aanvraagloket op 22 juni 2020 voor drie weken zal openen.

Om in aanmerking te komen voor de TOFA-regeling, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op 1 april 2020 was jij minimaal 18 jaar oud en had je nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • Jouw sv-loon over februari 2020 was minimaal €400.
  • Jouw sv-loon over maart 2020 was minimaal €1.
  • Jouw sv-loon over april 2020 was maximaal €550.
  • Jouw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan je sv-loon over februari 2020.
  • Je kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in jouw inkomsten.

Wat is het sv-loon?

Het sv-loon staat voor sociale verzekeringsloon. Dit is het loon waarover jij belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt. Het is jouw brutoloon plus alle belastbare onderdelen van het loon. Belastbare onderdelen zijn bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13e maand, ploegentoeslag, fiscale bijtelling auto bij privégebruik en individueel keuzebudget. Maar er zijn ook inkomsten die niet meetellen voor het sv-loon. Inkomsten die hier geen onderdeel van uitmaken zijn de pensioenpremie, onbelaste onkostenvergoeding en ontslagvergoeding. Onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden tellen ook niet mee voor het sv-loon.

Over het algemeen staat het woord sv-loon op jouw loonstrook. Maar wat als je dit niet ziet staan? Soms staat ‘sv-loon’ niet op je loonstrook, maar is het anders verwoord. Andere woorden waaraan jij jouw sv-loon op je loonstrook kunt herkennen zijn svw-loon, loon, loon voor loonheffing, heffingsloon, heff. PL loon, loon LH, loon loonbelasting, loon LB/PH, loon voor inhoudingen, loonheffingen TB en loon werknemersverzekeringen. Jij kan jouw sv-loon op je loonstrook die jij van ons (365Werk) ontvangt herkennen aan 'Loon voor loonbelasting en premies'.

Met welke uitkeringen kan je geen TOFA-tegemoetkoming krijgen?

Jij komt niet in aanmerking voor de TOFA-regeling als je over april 2020 één of meer van de volgende uitkeringen of tegemoetkomingen hebt ontvangen: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.