Skip to content
terug Naar blog

Onderzoek: de waarde van werk

Afbeelding Onderzoek: de waarde van werk

Meer dan 1.200 werkenden zijn ondervraagd over hun tevredenheid, ambities, wensen en drijfveren in hun werkende bestaan. Dit om te ontdekken hoe werkgevers en intermediairs hun werknemers kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders best gelukkig zijn met hun werk. Hierbij zijn werknemers tevreden tot zeer tevreden met zowel de organisatie waar zij werken (75%), als met hun contract (60%). Ook over de toekomst zijn werknemers positief. 70% verwacht volgend jaar nog te werken en 33% denkt snel een nieuwe baan te vinden, wanneer dit nodig zou zijn. 

Toch is er ook een groep (33%) die hun loopbaan liever anders had gezien. Maar zij nemen geen stappen om dit te realiseren. Dit komt met name door de angst om zekerheden als pensioen, verzekeringen en mogelijkheden tot een hypotheek te verliezen. Om meer mobiliteit op de arbeidsmarkt te creëren, zouden deze zekerheden meer losgekoppeld moeten worden van de contractvorm of werkgever - een van de leerpunten uit het onderzoek. 

Veranderende arbeidsmarkt

Door globalisering, digitalisering en robotisering verandert de arbeidsmarkt in hoog tempo. Om als werknemer hierop in te spelen is het belangrijk te blijven ontwikkelen. Echter, uit het onderzoek blijkt dat werknemers een slecht beeld hebben van hun waarde op de arbeidsmarkt. In de vormgeving van toekomstig arbeidsmarktbeleid zouden daarom zelf regie en aanpassingsvermogen centraal moeten staan. Dit kan bijvoorbeeld door invoering van de periodieke arbeidsmarktscan, waarin werknemers kunnen zien wat hun kansen op de arbeidsmarkt zijn.

Typen werkenden

In het onderzoek zijn vijf typen werkenden onderscheiden. Hierin zit een duidelijk verschil tussen enerzijds werknemers die meer gericht zijn op vrijheid in plaats van zekerheid. Zij hebben al het benodigde aanpassingsvermogen. En anderzijds een groep die minder eigen initiatief neemt en zich beter voelt met ondersteuning vanuit een organisatie en een vast contract. In onderstaand schema zijn de vijf typen weergeven. Lees het hele onderzoek!